"send several years" — Słownik kolokacji angielskich

send several years kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka lat
  1. send czasownik + year rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program will send people 17 to 25 years old into communities around the country to work with disadvantaged youths.

    Podobne kolokacje:

podobne do "send several years" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send several years" po angielsku

inne