"send aboard" — Słownik kolokacji angielskich

send aboard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij na pokładzie
  1. send czasownik + aboard przyimek
    Luźna kolokacja

    He sent me aboard this ship to make sure you survive.

    Podobne kolokacje: