PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(2) from, for, around, in, at, ...
Kolokacji: 13
1. send despite = wysyłać pomimo send despite
2. sent off during = wysłany podczas sent off during
3. send above = wyślij wyżej send above
4. sent following = wysłane następowanie sent following
5. send behind = wyślij z tyłu send behind
6. send below = wyślij poniżej send below
7. sent due to = wysłany z powodu sent due to
8. sent off at = wysłany przy sent off at
9. send out by = wyślij na zewnątrz send out by
10. sent over to = wysłany ponad aby sent over to
11. send out at = wysyłać przy send out at
12. send inside = wyślij do środka send inside
13. send because = wysyłać ponieważ send because
14. send amongst = wysyłać wśród send amongst
15. send up at = posyłać przy send up at
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.