"simply sent" — Słownik kolokacji angielskich

simply sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: simply send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po prostu wysłać
  1. send czasownik + simply przysłówek
    Luźna kolokacja

    Why not simply send your kids to a good state school?

powered by  eTutor logo