"send emissaries" — Słownik kolokacji angielskich

send emissaries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wysłanników
  1. send czasownik + emissary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had sent an emissary to my office in the early days.

    Podobne kolokacje: