PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(2) from, for, around, in, at, ...
Kolokacji: 13
1. send for = wyślij send for
2. sent from = wysłany z sent from
3. send around = wyślij wokół send around
4. send in = przyślij send in
5. sent on = posłany przodem sent on
6. send at = wysyłać przy send at
7. send throughout = wyślij przez cały czas send throughout
8. send after = wyślij potem send after
9. send under = wyślij poniżej send under
10. send without = wyślij na zewnątrz send without
12. send onto = wysyłać na send onto
13. sent during = wysłany podczas sent during
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.