"sent onto" — Słownik kolokacji angielskich

sent onto kolokacja
Popularniejsza odmiana: send onto
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany na
  1. send czasownik + onto przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Without extensive wine knowledge, they couldn't be sent onto the floor.

    Podobne kolokacje: