"agree to send" — Słownik kolokacji angielskich

agree to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgódź się wysłać
  1. agree czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    Eventually, he agreed to send the men in small groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo