"sent without" — Słownik kolokacji angielskich

sent without kolokacja
Popularniejsza odmiana: send without
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany na zewnątrz
  1. send czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    To him you must be sent at once without further question.

    Podobne kolokacje: