"send without" — Słownik kolokacji angielskich

send without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij na zewnątrz
  1. send czasownik + without przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    To him you must be sent at once without further question.

    Podobne kolokacje: