"sent from" — Słownik kolokacji angielskich

sent from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany z
  1. send czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His next two in 1979 and 1980 were also sent from the Chicago area.

    Podobne kolokacje: