"sent after" — Słownik kolokacji angielskich

sent after kolokacja
Popularniejsza odmiana: send after
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany potem
  1. send czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He never sent you home after six hours, for example.

    Podobne kolokacje: