"send after" — Słownik kolokacji angielskich

send after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij potem
  1. send czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He never sent you home after six hours, for example.

    Podobne kolokacje: