"sent during" — Słownik kolokacji angielskich

sent during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany podczas
  1. send czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    He was sent to prison three times during the war.

    Podobne kolokacje: