"sent in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sent in" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. przysłać, przysyłać
    You can send your artwork in by October 30th. (Możecie przysyłać swoje prace plastyczne do 30. października.)

"sent in" — Słownik kolokacji angielskich

sent in kolokacja
Popularniejsza odmiana: send in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przysłany
  1. send czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    Thanks to everyone who sent in the news, along with the list of changes.

    Podobne kolokacje: