"send in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "send in" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. przysłać, przysyłać
    You can send your artwork in by October 30th. (Możecie przysyłać swoje prace plastyczne do 30. października.)

"send in" — Słownik kolokacji angielskich

send in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyślij
  1. send czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Thanks to everyone who sent in the news, along with the list of changes.

    Podobne kolokacje: