"sent early" — Słownik kolokacji angielskich

sent early kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent earlier
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany wcześnie
  1. send czasownik + early przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    All he had to do was the minimum required to not get sent home early.

powered by  eTutor logo