"send under" — Słownik kolokacji angielskich

send under kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij poniżej
  1. send czasownik + under przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She would be almost certainly sent to you under an assumed one.

    Podobne kolokacje: