"send at" — Słownik kolokacji angielskich

send at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać przy
  1. send czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Send my child to private school at a cost of $20,000 or more a year?

    Podobne kolokacje: