BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(2) from, for, around, in, at, ...
Kolokacji: 13
1. send against = wysyłać przeciwko send against
2. send toward = wysyłać w kierunku send toward
3. send with = wysyłać z send with
4. send about = wysyłać około send about
5. send before = wyślij wcześniej send before
6. send within = wyślij wewnątrz send within
7. send of = wysyłać z send of
8. send until = wysyłać do czasu gdy send until
9. send upon = wysyłać na send upon
10. sent between = wysłany pośrodku sent between
11. send among = wysyłać wśród send among
12. send back to = odeślij send back to
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.