"sent within" — Słownik kolokacji angielskich

sent within kolokacja
Popularniejsza odmiana: send within
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany wewnątrz
  1. send czasownik + within przyimek
    Zwykła kolokacja

    "We can be sure he will send for you within the next few days."

    Podobne kolokacje: