"send within" — Słownik kolokacji angielskich

send within kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wewnątrz
  1. send czasownik + within przyimek
    Silna kolokacja

    "We can be sure he will send for you within the next few days."

    Podobne kolokacje: