"sent directly" — Słownik kolokacji angielskich

sent directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany bezpośrednio
  1. send czasownik + directly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Information can be sent directly over the phone to a computer on the other end of the line.

powered by  eTutor logo