"sent before" — Słownik kolokacji angielskich

sent before kolokacja
Popularniejsza odmiana: send before
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany wcześniej
  1. send czasownik + before przyimek
    Silna kolokacja

    The last time I saw her was when she sent for me not an hour before death came.

    Podobne kolokacje: