"send before" — Słownik kolokacji angielskich

send before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wcześniej
  1. send czasownik + before przyimek
    Silna kolokacja

    The last time I saw her was when she sent for me not an hour before death came.

    Podobne kolokacje: