"consider sending" — Słownik kolokacji angielskich

consider sending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanów się nad wysyłaniem
  1. consider czasownik + send czasownik
    Silna kolokacja

    His parents had never considered sending their children to a public school in Chicago.

    Podobne kolokacje: