"sent against" — Słownik kolokacji angielskich

sent against kolokacja
Popularniejsza odmiana: send against
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany przeciwko
  1. send czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    They little like to be sent against their own people.

    Podobne kolokacje: