"sent with" — Słownik kolokacji angielskich

sent with kolokacja
Popularniejsza odmiana: send with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany z
  1. send czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    His mother shouldn't of sent him with so much money.

    Podobne kolokacje: