"send with" — Słownik kolokacji angielskich

send with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać z
  1. send czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    His mother shouldn't of sent him with so much money.

    Podobne kolokacje: