"send of" — Słownik kolokacji angielskich

send of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać z
  1. send czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    But there is what may be called the send of the sea.

    Podobne kolokacje: