"sent until" — Słownik kolokacji angielskich

sent until kolokacja
Popularniejsza odmiana: send until
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany do czasu gdy
  1. send czasownik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    They would never meet again, though he always kept in touch and sent her money until the end of his days.

    Podobne kolokacje: