"sent of" — Słownik kolokacji angielskich

sent of kolokacja
Popularniejsza odmiana: send of
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany z
  1. send czasownik + of przyimek
    Luźna kolokacja

    But there is what may be called the send of the sea.

    Podobne kolokacje: