"sent toward" — Słownik kolokacji angielskich

sent toward kolokacja
Popularniejsza odmiana: send toward
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany w kierunku
  1. send czasownik + toward przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    The other brother was sent three days toward the setting sun.

    Podobne kolokacje: