"send toward" — Słownik kolokacji angielskich

send toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać w kierunku
  1. send czasownik + toward przyimek
    Silna kolokacja

    The other brother was sent three days toward the setting sun.

    Podobne kolokacje: