TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. plan to send = plan wysłania plan to send
2. intend to send = miej zamiar wysłać intend to send
3. mean sending = oznaczaj wysyłanie mean sending
4. hope to send = miej nadzieję wysłać hope to send
5. intend send = mieć zamiar wysyłać intend send
6. envision sending = przewidź wysyłania envision sending
(8) try, use, force, risk, dare
Kolokacji: 7
(9) want, like, wish, regret
Kolokacji: 5
(10) prepare, enable, delay
Kolokacji: 3
(12) tell, threaten, invite, visit
Kolokacji: 4
(13) manage, mind
Kolokacji: 2
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.