"send out into" — Słownik kolokacji angielskich

send out into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać do
  1. send czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    They send our goods out into the world for us.

    Podobne kolokacje: