"send out from" — Słownik kolokacji angielskich

send out from kolokacja
Popularniejsza odmiana: sent out from
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać z
  1. send czasownik + from przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She was sent out from her home to fix the rest of the world.

    Podobne kolokacje: