"sent out from" — Słownik kolokacji angielskich

sent out from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany z
  1. send czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    She was sent out from her home to fix the rest of the world.

    Podobne kolokacje: