"send off with" — Słownik kolokacji angielskich

send off with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać z
  1. send czasownik + with przyimek
    Zwykła kolokacja

    Was it expected to send him off with a proper burial?

    Podobne kolokacje: