"send along with" — Słownik kolokacji angielskich

send along with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać wraz z
  1. send czasownik + along przyimek
    Zwykła kolokacja

    Thanks to everyone who sent in the news, along with the list of changes.

    Podobne kolokacje: