"sent out on" — Słownik kolokacji angielskich

sent out on kolokacja
Popularniejsza odmiana: send out on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany na
  1. send czasownik + on przyimek
    Zwykła kolokacja

    And yes, police were actually sent out on some calls.

    Podobne kolokacje: