"intend to send" — Słownik kolokacji angielskich

intend to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar wysłać
  1. intend czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    For I intend to send you to find him and bring him back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo