"eventually send" — Słownik kolokacji angielskich

eventually send kolokacja
Popularniejsza odmiana: eventually sent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie wyślij
  1. send czasownik + eventually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The judge eventually sent the work to a university press.

powered by  eTutor logo