"eventually sent" — Słownik kolokacji angielskich

eventually sent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie wysłać
  1. send czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The judge eventually sent the work to a university press.

powered by  eTutor logo