"finally sent" — Słownik kolokacji angielskich

finally sent kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally send
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu wysłać
  1. send czasownik + finally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Hope continued to work by his side until he finally sent her to bed.

powered by  eTutor logo