PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
1. send out = wyślij send out
2. send back = odsyłać, odesłać send back
3. sent via = wysłany przez sent via
4. send to = wyślij send to
5. send off = wysyłać (np. zamówienie), rozsyłać (np. listy) send off
6. send down = poślij na dół send down
7. send by = wyślij send by
8. send up = poślij send up
10. send into = wysyłać do send into
11. send through = wyślij całkowicie send through
12. send over = wysyłać ponad send over
13. send across = wyślij wszerz send across
14. send for = wyślij send for
15. sent from = wysłany z sent from
16. send around = wyślij wokół send around
17. send in = przyślij send in
18. sent on = posłany przodem sent on
19. send at = wysyłać przy send at
20. send throughout = wyślij przez cały czas send throughout
21. send after = wyślij potem send after
22. send under = wyślij poniżej send under
23. send without = wyślij na zewnątrz send without
25. send onto = wysyłać na send onto
26. send against = wysyłać przeciwko send against
27. sent during = wysłany podczas sent during
28. send toward = wysyłać w kierunku send toward
29. send with = wysyłać z send with
30. send about = wysyłać około send about
31. send before = wyślij wcześniej send before
32. send within = wyślij wewnątrz send within
33. send of = wysyłać z send of
34. send until = wysyłać do czasu gdy send until
35. send upon = wysyłać na send upon
36. sent between = wysłany pośrodku sent between
37. send among = wysyłać wśród send among
38. send back to = odeślij send back to
41. send up to = wyślij w górę send up to
42. sent since = wysłany od tej pory sent since
43. send out to = wyślij na zewnątrz send out to
46. send down to = wyślij w dół send down to
47. send out into = wysyłać do send out into
49. send off with = wysyłać z send off with
50. send out on = wysyłać na send out on
52. send off on = wysyłać na send off on
53. send out of = wysyłać z send out of
55. send out in = wysyłać w send out in
56. send out with = wysyłać z send out with
57. send towards = wysyłać w kierunku send towards
58. send beyond = wyślij dalej send beyond
60. sent off against = wysłany przeciwko sent off against
61. sent near = wysłany blisko sent near
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.