"sent upon" — Słownik kolokacji angielskich

sent upon kolokacja
Popularniejsza odmiana: send upon
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany na
  1. send czasownik + upon przyimek
    Luźna kolokacja

    All who come here are sent by them; but only upon trial.

    Podobne kolokacje: