"send upon" — Słownik kolokacji angielskich

send upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać na
  1. send czasownik + upon przyimek
    Silna kolokacja

    All who come here are sent by them; but only upon trial.

    Podobne kolokacje: