"sent about" — Słownik kolokacji angielskich

sent about kolokacja
Popularniejsza odmiana: send about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany około
  1. send czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    Send them all about their business and let me talk to you.

    Podobne kolokacje: