"send about" — Słownik kolokacji angielskich

send about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać około
  1. send czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    Send them all about their business and let me talk to you.

    Podobne kolokacje: